Protokolarni oljčnik Občine Piran na Forma Vivi

OLJKARSKO DRUŠTVO “ŠTORTA” PIRAN IN POVZETEK NASTAJANJA PROTOKOLARNEGA OLJČNIKA OBČINE PIRAN

Na podlagi Zakona o društvih (UL RS št.60/95 in 88/99) je ustanovna skupščina dobro mislečih ljudi ustanovila Oljkarsko društvo »ŠTORTA« PIRAN na seji dne 27.04.2003.

Oljkarsko društvo »ŠTORTA« PIRAN je prostovoljno društvo, katerega cilj je, da kot neprofitno združenje fizičnih oseb, združuje ljubitelje oljkarstva in posebno starih avtohtonih sort, ki so že več kot 2000 let v Istri in na Kvarnerskih otokih. Bile so nosilke oljkarstva, pomembnega dela ekonomije v tistih časih.

Grk Pausanias je 160 let pred našim štetjem pisal o oljčnem olju iz Istre, ko je primerjal okuse olj iz različnih, Grkom poznanih dežel.

Glavni cilj društva je zaščita starih avtohtonih sort oljk in njihovo ohranjanje, ker dajejo zelo dobro olje in plodove za predelavo v namizne oljke in da ne bi kasneje obžalovali izgube njihovega genskega materiala. Dolgoročno ohranjanje teh sort bo zagotovljeno z izboljšanjem tržne vrednosti njihovih olj in namiznih oljk.

S tem smo nadaljevali delo Prof. Carla Huguesa, avtorja strokovnega popisa oljk iz Istre in Kvarnerja, agronoma, ki se je v letih 1882 do 1901 ukvarjal z razvojem kmetijstva v Poreču, kjer je trg z njegovim imenom, in nazadnje v Gorici, kjer je pokopan. V popisu

“Oljkarstvo Istre – vzporedna strokovna razprava in atlas glavnih sort oljk, gojenih v Istri”

, originalni naslov “Elaiografia Istriana – Studio tecnico comparato ed atlante delle principali varieta d’ olivi coltivate nell’ Istria”

je 30 sort, med njimi je sedem sort in podsort oljk, ki imajo v imenu pridevek »piranske«, med njimi sta najbolj zanimivi ŠTORTA in BUGA. Popis je opremljen z ilustracijami vseh opisanih sort oljk, ki so delo akademskega slikarja Giulia De Franceschi-ja, ki je delal in poučeval v Piranu do upokojitve.

Park s skulpturami mednarodnega simpozija kiparjev FORMA VIVA , znan tudi pod imenom galerija kamnitih skulptur, je bil zasnovan v tem nasadu in leta 2003 se je Občina Piran odločila, da postane vzorčni oz. protokolarni oljčnik občine s ciljem promocije starih sort oljk in začetka promocije ostalih posebnosti turistične občine. Občina je prevzela skrbništvo za dve drevesi sort

Piranska Buga in Piranska Carbonara.

S prevzemom skrbi za nego oljčnika na Seči, kjer je tudi Forma Viva in iz katerega bo občina Piran preskrbljena z odlićnim protokolarnim oljem, smo pričeli izvajati bistvo svojih nalog. V nasadu so bila drevesa treh sort in v dveh letih smo ga dosadili s starimi drevesi preostalih sort:

Dodaj odgovor